STÁTNÍ ZKUŠEBNY, CERTIFIKACE

stavebnictví a reality on line

odrážka

STÁTNÍ ZKUŠEBNY, CERTIFIKACESTÁTNÍ ZKUŠEBNY, CERTIFIKACE


e-mail STAVCERT PRAHA, s.r.o. - akreditovaný certifikační orgán. Certifikace systémů managementu jakosti ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, dřevozpracujícím průmyslu, strojírenském, polygrafickém, potravinářském průmyslu, v dopravě, obchodu a službách.Certifikace environmentálního managementu (EMS) ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, chemickém, plastikářském, polygrafickém a potravinářském průmyslu, v dopravě, obchodu a službách. Ověřovatel environmentálního prohlášení (EMAS). Certifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS). Certifikace osob-svařečů a manažerů a auditorů EMS. Certifikace výrobků pro stavby včetně certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů a spotřebitelského řetězce dřeva. Inspekční orgán typu A. Autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb. nařízením vlády č. 163/2002 Sb. – Autorizovaná osoba AO 205. Autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb. nařízením vlády č. 190/2002 Sb. pro stavební výrobky označené CE – Notifikovaná osoba 1517.


e-mail TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. - posuzování shody výrobků: autorizovaná osoba 204 - NV 163/2002, 173/1997 notifikovaná osoba 1020 - označení CE - NV 190/2002, 27/2003, 19/2003, 17/2003, 9/2002, certifikační orgán - ČSN-TEST, TZÚS-TEST, certifikační orgán 3015. Schvalovací osoba - vydávání ETA. Zkušebnictví - akreditované zkušební laboratoře Praha, České Budějovice, Plzeň, Teplice, Předměřice n.L., Brno, Ostrava, TIS, ZÚLP, PBS. Certifikace systémů řízení - certifikace systémů managementu jakosti - ČSN EN ISO 9001, certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS 18001, certifikace systémů environmentálního managementu - ČSN EN ISO 14001. GOST R - zkoušení stavebních výrobků vyvážených do Ruské federace. Inspekce - Inspekční orgán č.. 4003 pro oblast stavebnictví a výtahů. Metrologie. Kvalifikace stavebních dodavatelu pro veřejné zakázky. Posudková, znalecká a expertizní činnost. Kvalifikační kurzy, školení. Výhradní zastoupení PROCEQ SA, Švýcarsko pro ČR a SR. Dodávky přístrojové a měřicí techniky, kompletní zařizování laboratoří.
Kontakty na jednotlivé pobočky a pracoviště - na www.

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist